Dla
pacjenta

Dla pacjenta

4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem

31-01-2018 11:58:19

Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza wszystkie spełniające kryteria wiekowe Panie do korzystania z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych.

W najbliższy piątek, 2 lutego,  w godzinach od 10 do 14 w siedzibie POW NFZ przy ulicy Podwale Staromiejskie 69 uruchomiony zostanie specjalny punkt informacyjny, w którym zasięgnąć będzie można informacji o oferowanych przez Fundusz badaniach oraz zaopatrzyć się w okolicznościowe plakaty i ulotki. Na miejscu otrzymać też będzie można dane dostępowe do osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Mammografia

Program profilaktyki raka piersi

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza Panie w wieku 50-69 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) na bezpłatne badania mammograficzne w ramach profilaktycznego programu zdrowotnego, które wykonywane są co dwa lata u kobiet z grupy tak zwanego niskiego ryzyka, natomiast raz do roku u kobiet z grupy wysokiego ryzyka. Panie z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się na te badania bez skierowania. Badania są całkowicie bezpłatne. Zgłaszając się na badanie należy mieć ze sobą dowód tożsamości.
Program daje możliwość wykonania i oceny mammografii w placówkach, które zawarły umowę z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Porada profilaktyczna w ramach programu obejmuje przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety oraz wykonanie badania mammograficznego (zdjęcia wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki), a także sporządzenie karty badania mammograficznego pacjentki w systemie informatycznym udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jeśli wynik badania mammograficznego wykonanego w ramach programu wzbudzi wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalszą diagnostykę w ramach programu lub na dalsze leczenie w szpitalu albo przychodni specjalistycznej.

Cytologia

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Bezpłatne badania cytologiczne w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez NFZ przysługują Paniom w wieku 25-59 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia). Kobiety z tej grupy wiekowej mogą zgłaszać na badanie się bez skierowania.
Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania cytologicznego, edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej, wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania i podjęcie decyzji co do dalszego postępowania. Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach. Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje: badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

Kobiety, u których zostanie rozpoznany rak szyjki macicy zostaną skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

źródło: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 stycznia 2018 r.

  Wszystkie aktualności