Dla
pacjenta

Dla pacjenta

Komunikat dotyczący wymagania przez świadczeniodawców dostarczenia nowego skierowania przez pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

02-08-2018 13:56:46

Komunikat dotyczący wymagania przez świadczeniodawców dostarczenia nowego skierowania przez pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy zapisali się na realizację świadczeń fizjoterapeutycznych przed 01-07-2018 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018, Poz. 932)

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz osób uprzywilejowanych, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, na mocy ww. ustawy, zamianom podlega jedynie termin udzielania świadczenia, natomiast wymóg posiadania skierowania pozostał bez zmian. Powyższe pozwala uznać, że (w przypadku chęci korzystania ze świadczeń tego samego świadczeniodawcy) nowe skierowanie nie jest wymagane, bowiem jeżeli skierowanie zostało już zarejestrowane, to świadczeniobiorcy należy zmienić wyłącznie termin udzielenia planowanego świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miarę możliwości świadczenie powinno być udzielone w dniu zgłoszenia, a gdy jest to niemożliwe – poza kolejnością, lecz niekoniecznie w ciągu 7 dni roboczych. Osoby uprawnione należy wykreślić z kolejki oczekujących a termin dotychczasowy zwolnić dla świadczeniobiorców rejestrujących się w zwykłym trybie.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 sierpnia 2018 r.

  Wszystkie aktualności