Dla
świadczeniodawcy

eWUŚ

Komunikat w sprawie dalszej możliwości korzystania z usługi eWUŚ

24-11-2015 13:01:00

Komunikat dla świadczeniodawców oraz osób posiadających umowę z NFZ upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane.

W związku z tym, że upłynęły 3 lata od wdrożenia projektu eWUŚ i nadania przez Oddziały Wojewódzkie NFZ pierwszych uprawnień do korzystania z usługi eWUŚ przypominamy, że zgodnie z Zasadami korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, uprawnienia Lokalnego Administratora oraz Operatora eWUŚ odbierane są przez Fundusz m.in. w przypadku utraty ważności dokumentu upoważniającego do korzystania z usługi eWUŚ, w zakresie niezbędnym do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ.

Obecnie 3-letni okres ważności dokumentów upoważniających wydawanych użytkownikom przez Podmioty1 oraz nadanych w systemie informatycznym użytkownikom uprawnień do korzystania z eWUŚ zaczyna mijać, dlatego Podmioty posiadające upoważnienie nadane przez Fundusz do korzystania z usługi eWUŚ mają obowiązek wydać nowe dokumenty upoważniające dla użytkowników eWUŚ. Kolejnym niezbędnym krokiem jest wysłanie do Oddziału Wojewódzkiego Funduszu poprzez Portal elektronicznego wniosku o nadanie uprawnień Lokalnego Administratora. Tym samym Administratorzy uzyskają możliwość odnowienia w Portalu na następne 3 lata uprawnień wybranym przez siebie Operatorom.

Brak odnowienia uprawnień Lokalnego Administratora i Operatora spowoduje brak możliwości weryfikowania uprawnień za pomocą usługi eWUŚ w momencie upływu 3 lat od daty nadania tych uprawnień.

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 24 listopada 2015 r.

  Wszystkie aktualności