Dla
świadczeniodawcy

eWUŚ

Potwierdzanie w systemie eWUŚ prawa do świadczeń osób uprawnionych na podstawie decyzji wydanej przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy oraz osób ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

29-11-2013 13:25:56
  Wszystkie aktualności