Dla
świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT - dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w obszarze: choroby dzieci (sekcja P) oraz grupy dedykowane pacjentom poniżej 18 r.ż.

02-03-2017 15:35:52

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  - opublikowano na stronie Pomorskiego OW NFZ.

data publikacji: 2 marca 2017 r.

  Wszystkie aktualności