Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Ceny oczekiwane w postępowaniach w trybie konkursu ofert w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA ogłoszone w dniu 07.07.2017 r.

07-07-2017 14:23:47

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenach oczekiwanych
w postępowaniach konkursowych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA:

  • 11-17-000643/REH/05/1/05.1310.208.02/01 – cena oczekiwana 1,05 zł
  • 11-17-000644/REH/05/1/05.1300.207.02/01 – cena oczekiwana 1,05 zł

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 lipca 2017 r.

  Wszystkie aktualności