Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Ceny oczekiwane do postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie ogłoszonych dnia 01.03.2018 r.

01-03-2018 14:59:47

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenach oczekiwanych w niżej wymienionych postępowaniach konkursowych w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

  • 11-18-000033/SOK/11/1/11.4132.003.12/01
  • 11-18-000034/SOK/11/1/11.4132.003.12/01

– zakres hemodializoterapia – z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru cena punktu 1,00 zł

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 marca 2018 r.

  Wszystkie aktualności