Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Ceny oczekiwane w postępowaniach w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne ogłoszonych w dniu 07.11.2018 r.

07-11-2018 16:06:18

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenach oczekiwanych w niżej wymienionych postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne:

  • 11-18-000265/LSZ/03/6/03.4660.033.02/04 – zakres: przeszczepienie komórek wysp trzustkowych cena punktu 1,00 zł
  • 11-18-000263/LSZ/03/6/04 - zakres: wszczepianie zastawek serca wraz z zakresami skojarzonymi cena punktu 1,00 zł
  • 11-18-000264/LSZ/03/6/04 - zakres: wszczepianie zastawek serca wraz z zakresami skojarzonymi cena punktu 1,00 zł

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 listopada 2018 r.

  Wszystkie aktualności