Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań w rodzaju leczenie stomatologiczne ogłoszonych w dniu 24.09.2018 r.

08-11-2018 14:52:52

Zgodnie z zastrzeżeniami zawartymi w ogłoszeniach o konkursie ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowań o nr:

  • 11-18-000251/STM/07/1/07.0000.221.02/01 w zakresie świadczenia: ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż., z dnia 12.11.2018 r. na dzień 14.11.2018 r.
  • 11-18-000253/STM/07/1/07.0000.218.02/01 w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne z dnia 12.11.2018 r. na dzień 14.11.2018 r.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 listopada 2018 r.

  Wszystkie aktualności