Dla
świadczeniodawcy

Rozstrzygnięcia postępowań

Rozstrzygnięcie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

29-08-2018 15:27:47

Pomorski OW NFZ informuje, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przeprowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień o kodzie:

  • 11-18-000170/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

Aktualne informacje o statusie prowadzonych postępowań konkursowych dostępne są na ,,Portalu Konkursowym''.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 29 sierpnia 2018 r.

  Wszystkie aktualności