Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Cena oczekiwana w postępowaniu w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ogłoszonym 25.01.2019 r.

25-01-2019 11:23:22

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w postępowaniu konkursowym w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe o numerze 11-19-000106/LSZ/03/5/04:

  • Program lekowy  – Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni - cena punktu: 1 zł
  • Leki w programie lekowym  –  Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni - cena punktu: 1 zł

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 25 stycznia 2019 r.

  Wszystkie aktualności