Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Ceny oczekiwane w postępowaniach w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe ogłoszone 20.03.2019 r.

20-03-2019 16:10:09
  • Program lekowy – Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem - cena punktu: 1 zł
  • Leki w programie lekowym – Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem - cena punktu: 1 zł
  • Program lekowy – Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) - cena punktu: 1 zł
  • Leki w programie lekowym - Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) - cena punktu: 1 zł

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 marca 2019 r.

  Wszystkie aktualności