Dla
świadczeniodawcy

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych

Postępowanie w trybie rokowań dla Świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ogłoszone 25.01.2019 r.

25-01-2019 11:10:26

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 25 stycznia 2019 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenie o postępowaniu w trybie rokowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 25.02.2019 r. w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Postępowanie w trybie rokowań o kodzie:

  • 11-19-000106/LSZ/03/5/04

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

  • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

  1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
    • (58) 32 18 600, -607
  2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
    • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
  3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych  POW NFZ

data publikacji: 25 stycznia 2019 r.

  Wszystkie aktualności