Dla
świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawcy

Postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju leczenie stomatologiczne ogłoszone 15.05.2017r.

15-05-2017 15:19:19

Opublikowano ogłoszenie o postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.09.2017 r. w rodzaju leczenie stomatologiczne.

data publikacji: 15 maja 2017 r.

  Wszystkie aktualności