Dla
świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawcy

Postępowania w trybie konkursu ofert dla Świadczeniodawców w rodzaju leczenie stomatologiczne ogłoszone 19.04.2017r.

19-04-2017 13:46:38

Opublikowano ogłoszenie o postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.09.2017 r. w rodzaju leczenie stomatologiczne.

data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

  Wszystkie aktualności