Dla
świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

27-09-2011 09:31:33

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się komunikat dotyczący prawidłowego sposobu przedstawiania do rozliczeń procedury P49 leki grupa W2 Badania dodatkowe- grupa 1 znajdującą się w załączniku nr 7 do zarządzenia Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data publikacji: 27 września 2011 r.

  Wszystkie aktualności