Dla
świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawcy

Unieważnienie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

13-04-2017 12:33:40

Na stronie Pomorskiego OW NFZ opublikowano komunikat w sprawie unieważnienia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

data publikacji: 13 kwietnia 2017 r.

  Wszystkie aktualności