O
oddziale

Ogłoszenia o zbyciu składników majątkowych

Sprzedaż zbędnych zestawów komputerowych – przetarg nieograniczony - zakończone

25-04-2018 14:02:50

Ogłoszenie o przetargu:

data publikacji: 25 kwietnia 2018 r.

Załącznik - formularz oferty:

data publikacji: 25 kwietnia 2018 r.

Wzór umowy:

data publikacji: 25 kwietnia 2018 r.

Opis:

data publikacji: 25 kwietnia 2018 r.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 25 kwietnia 2017 r.

  Wszystkie aktualności