O
oddziale

Ogłoszenia o zbyciu składników majątkowych

Sprzedaż zbędnych zestawów komputerowych – przetarg nieograniczony - zakończone

10-05-2018 14:46:45

Ogłoszenie o przetargu:

data publikacji: 10 maja 2018 r.

Załącznik - formularz oferty:

data publikacji: 10 maja 2018 r.

Wzór umowy:

data publikacji: 10 maja 2018 r.

Specyfikacja:

data publikacji: 10 maja 2018 r.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 10 maja 2018 r.

  Wszystkie aktualności