O
oddziale

Ogłoszenia o zbyciu składników majątkowych

Sprzedaż zbędnych zestawów komputerowych – przetarg nieograniczony - zakończone

03-09-2018 13:38:56

Ogłoszenie o przetargu:

data publikacji: 3 września 2018 r.

Załącznik - formularz oferty:

data publikacji: 3 września 2018 r.

Wzór umowy:

data publikacji: 3 września 2018 r.

Specyfikacja:

data publikacji: 3 września 2018 r.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 września 2018 r.

  Wszystkie aktualności