O
oddziale

Zapytania ofertowe - poniżej 30 tysięcy euro

WAG-A.261.7.2016 – DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH - zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro - zakończone

06-06-2017 11:43:27

1. Zaproszenie - do pobrania plik PDF,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  do pobrania plik PDF

3. Formularz oferty - do pobrania plik PDF

4. Wzór umowy - do pobrania plik PDF

5. Informacja o wyborze oferty - do pobrania plik PDF.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 czerwca 2017 r.; aktualizacja: 22 czerwca 2017 r.

 

  Wszystkie aktualności