Refundacja
leków

Informacje dla aptek

Czas przetwarzania danych sprawozdawanych przez apteki w komunikacie LEK

06-11-2013 15:36:21

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że proces weryfikacji sprawozdań aptecznych w Portalu Świadczeniodawcy przebiega na bieżąco. Zgodnie z zapisami art. 45 ustawy „refundacyjnej” oddział wojewódzki Funduszu przeprowadza weryfikację komunikatu LEK i przekazuje projekt zestawienia zbiorczego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania danych. Na zmianę czasu oczekiwania na odpowiedź mają wpływ zmiany w procesie weryfikacji komunikatów oraz liczba jednocześnie przekazywanych sprawozdań.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 listopada 2013 r.

  Wszystkie aktualności