Refundacja
leków

Informacje dla aptek

Komunikat dla aptek/punktów aptecznych i osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych pro auctore/pro familae, dotyczący numeru umowy upoważniającej na recepcie

24-01-2018 09:51:07

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2017 r. poz. 1570) recepty posiadające w zakresie danych, numer umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, mogą być wystawiane przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów i realizowane w aptekach do czasu wydania nowych przepisów, opublikowanych w obecnie procedowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 stycznia 201

  Wszystkie aktualności