Refundacja
leków

Informacje dla aptek

Przekazywanie w komunikacie LEK numeru prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

15-09-2016 12:08:37

Przypominamy, że zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 29 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2014 r. poz. 122 z późn. zm.), zakres gromadzonych przez apteki i przekazywanych oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informacji zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną obejmuje umieszczony na recepcie numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej .

W związku z faktem, że w kodzie kreskowym numeru prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, występującym na recepcie nie można zawrzeć litery A lub P, prosimy o zachowanie należytej staranności przekazywania do POW NFZ danych uzyskanych techniką automatycznego odczytu (NPWZ pielęgniarki lub położnej przekazywany w komunikacie elektronicznym powinien zawierać cyfry i literę).

Podpisała: Joanna Erecińska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

Data publikacji: 15 września 2016r.

  Wszystkie aktualności