Refundacja
leków

Informacje dla aptek

Przypomnienie o aktualnej budowie numeru recepty

08-08-2013 12:44:36

W związku z treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U.12.1506) dopuszcza się wystawianie recept na drukach, których dwie pierwsze cyfry stanowią 01, jedynie do dnia 31 marca 2013 r. Mając na uwadze powyższe, jak również terminy realizacji recept określone w § 17 wyżej wymienionego rozporządzenia, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że aktualne druki recept powinny być opatrzone numerami zaczynającymi się od cyfr 02.

 

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p. o. Dyrektora POW NFZ

Data publikacji: 08.08.2013 r.

  Wszystkie aktualności