Refundacja
leków

Informacje dla aptek

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

11-01-2016 11:34:00

Informujemy, że dnia 8 stycznia 2016 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U.2016.31). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nową wersję komunikatu LEK opisaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Aktualna wersja komunikatu ma wartość: „2.2”. W celu przekazania danych za pierwszy okres 2016 roku należy dostosować oprogramowanie apteczne do wymogów przedmiotowego rozporządzenia.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na nowy zapis atrybutu nr-pacjenta/@nr (numer potwierdzający identyfikację pacjenta), który w przypadku rodzaju numeru służącego do identyfikacji pacjenta równego 4, przykładowo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, odpowiada numerowi karty (pole numer 8).    

do pobrania – rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U.2016.31) (plik PDF).

Wydział Gospodarki Lekami

Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 stycznia 2016 r.

  Wszystkie aktualności