Refundacja
leków

Informacje dla aptek

Zmiany po wdrożeniu Centralnego Systemu Logowania

25-04-2014 14:54:18

W związku ze zmianami w systemie logowania do Portalu Świadczeniodawcy oraz Portalu Personelu (wprowadzenie centralnego systemu logowania oraz przechowywania haseł) uprzejmie informujemy, że wszyscy użytkownicy Portali, niebędący użytkownikami eWUŚ, będą musieli dokonać pierwszej zmiany hasła w systemie w momencie pierwszego logowania po dacie przeniesienia danych do systemu centralnego (po 24.04.2014 r.).

W związku z polityką bezpieczeństwa, hasło do systemów informatycznych musi ulegać zmianie co 30 dni. Po wprowadzeniu systemu centralnego przechowywania haseł po pięciokrotnym wpisaniu błędnego hasła do Portali następuje piętnastominutowa blokada dostępu do nich, analogicznie jak w systemie eWUŚ.

Obowiązujące reguły przy tworzeniu hasła użytkownika do Portali:

  • długość - 8 znaków i więcej
  • co najmniej 1 cyfra
  • co najmniej 1 duża litera

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 kwietnia 2014 r.

  Wszystkie aktualności