Refundacja
leków

Informacje dla wystawiających recepty

Informacja dla lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane

04-01-2016 13:59:00

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku, został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.

Dla osób uprawnionych, które posiadają aktualną umowę na wystawianie recept refundowanych, zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady pobierania numerów recept refundowanych nie ulegają zmianie. Dotychczasowe umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku, przed tym terminem konieczne będzie zaktualizowanie swoich danych w portalu.

Dla osób uprawnionych, które są zatrudnione u świadczeniodawców, zasady zaopatrywania w numery recept nie ulegają zmianie.

Osoby uprawnione, które nie korzystały dotąd z możliwości wystawiania recept refundowanych, aby skorzystać z tego uprawnienia, winny zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższej instrukcji.

Osobami uprawnionymi są osoby posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z dnia
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Miejsce, w którym można złożyć dokumenty i uzyskać szczegółowe informacje:

Wydział Gospodarki Lekami,

ul. Podwale Staromiejskie nr 69, Gdańsk piętro 3, pokój 304

Telefon kontaktowy do Sekcji Obsługi Umów i Portali: 58 32 18 697.

źródło informacji: Biuro Komunikacji Centrali NFZ

data publikacji: 4 stycznia 2016 r.

  Wszystkie aktualności