Dla
pacjenta

Placówki realizujące świadczenia w 2016 r. - Informacje archiwalne

Informacje archiwalne publikowane do dnia 14 stycznia 2016 r.

 

TUTAJ WYKAZ AKTUALNY

 

 

Lekarze, pielęgniarki i położne POZ
(POZ - podstawowa opieka zdrowotna)

data aktualizacji: 14 styczniia 2016 r.
plik xls plik PDF

Lekarze POZ
(POZ - podstawowa opieka zdrowotna; wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lekarza poz uprawnionych do realizacji pakietu onkologicznego)

data aktualizacji: 30 października 2015 r.

plik xls plik PDF

Pomoc po 18:00 (poniedziałek - piątek) i całą dobę w dni wolne od dnia 1 stycznia 2014 r.
(POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna)

data aktualizacji: 30 października 2015 r.

 

plik xls
 

plik PDF

Poradnie specjalistyczne - lekarze specjaliści
(AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna i wybrane badania diagnostyczne)

data aktualizacji: 5 stycznia 2016 r.

plik xls plik PDF

Poradnie specjalistyczne - lekarze specjaliści
(AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna i wybrane badania diagnostyczne - diagnostyka onkologiczną w ramach tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej)

data aktualizacji: 5 stycznia 2016 r.

plik xls plik PDF

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i Izby Przyjęć
(SOR i IP)

data publikacji: 12 stycznia 2015 r.

plik xls plik PDF

Szpitale
(SZP - leczenie szpitalne, brachyterapia, teleradioterapia)

data aktualizacji: 15 maja 2015 r.

plik xls plik PDF

Szpitale
(SZP - leczenie szpitalne w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej)

data aktualizacji: 12 stycznia 2015 r.

plik xls plik PDF

Szpitale realizujące wybrane terapie
(SZP-L - leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne,
SZP-C - chemioterapia, SZP-Z - programy zdrowotne (lekowe))

data aktualizacji: 4 stycznia 2016 r.

plik xls plik PDF

Poradnie i szpitale psychiatryczne - województwo pomorskie
(PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień)

data aktualizacji: 11 stycznia 2016 r.

plik xls plik PDF

Poradnie, gabinety i zakłady rehabilitacyjne
(REH - rehabilitacja lecznicza)

data aktualizacji: 30 października 2015 r.

plik xls plik PDF

Zakłady opiekuńcze, opieka domowa
(SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej)

data aktualizacji: 2 stycznia 2015 r.

plik xls plik PDF

Hospicja, poradnie paliatywne
(OPH - opieka paliatywna i hospicyjna)

data aktualizacji: 1 lipca 2014 r.

plik xls plik PDF

Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej
(STM - leczenie stomatologiczne)

data aktualizacji: 14 września 2015 r.

plik xls plik PDF

Gabinety i poradnie stomatologiczne
(STM - leczenie stomatologiczne)

data aktualizacji: 24 grudnia 2015 r.

plik xls plik PDF

Gabinety i poradnie stomatologiczne czynne w soboty
(STM - leczenie stomatologiczne)

data aktualizacji: 30 października 2015 r.

plik xls plik PDF

Gabinety stomatologiczne zlokalizowane na terenie szkół
(STM - leczenie stomatologiczne)

data aktualizacji: 28 sierpnia 2015 r.

plik xls plik PDF

Profilaktyka zdrowotna - badania w wybranych zakresach
(PRO - profilaktyczne programy zdrowotne)

data aktualizacji: 12 stycznia 2015 r.

plik xls plik PDF
Szpitale i poradnie realizujące wybrane terapie
(SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie)

data aktualizacji: 13 stycznia 2014 r.

plik xls plik PDF

Szpitale realizujące wybraną terapię

(SOK-B - leczenie spastyczności oparnej naleczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej)

data publikacji: 13 stycznia 2014 r.
 

plik xls plik PDF

Sanatoria uzdrowiskowe
(UZD - lecznictwo uzdrowiskowe)

data aktualizacji: 12 maja 2014 r.

plik xls plik PDF