Dla
pacjenta

Punkty Obsługi Ubezpieczonych

Zamknięcie Punktu Obsługi Ubezpieczonych w Malborku

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. zamknięty został Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Malborku zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Słowiańskim 17.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM BIURO BYŁO CZYNNE DO 25 MARCA 2016 r.

Wyjaśniamy, że wszystkie zadania wykonywane w ww. placówce będzie można zrealizować w poniższy sposób:

 • uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) za pośrednictwem poczty wysyłając na adres:

POW NFZ

ul. Marynarki Polskiej 148

80-865 Gdańsk

lub

Delegatura POW NFZ w Słupsku

ul. Poniatowskiego 4

76-200 Słupsk

 • potwierdzenie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne drogą pocztową  na adres:

Delegatura POW NFZ w Słupsku

ul. Poniatowskiego 4

76-200 Słupsk

 • informacje ogólne, w tym o zasadach i miejscach wykonywania świadczeń medycznych (Gdzie się leczyć), o rodzaju dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, o liczbie osób oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania na świadczenie medyczne oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia (kolejki oczekujących), w tym także informacje dotyczące szybkiej terapii onkologicznej (pakiet onkologiczny)

drogą mailową na adres

biurowss@nfz-gdansk.pl lub pow@nfz-gdansk.pl

drogą pocztową

POW NFZ

ul. Marynarki Polskiej 148

         80-865 Gdańsk

 • odbiór danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)

w tym celu należy wypełnić na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl wniosek o dostęp do swoich danych, a następnie zgłosić się do najbliższej placówki NFZ mając przy sobie dokument tożsamości wymieniony we wniosku. Wypełniony wniosek rejestrowy będzie czekał  do dnia osobistego odbioru loginu i hasła,

lub

zgłosić się do oddziału NFZ z dowodem osobistym lub paszportem.

NFZ umożliwił również odbiór danych dostępowych do ZIP przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Centrali NFZ pod linkiem:

http://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_centrali/wzor_pelnomocnictwa_zip.pdf .

 • osobiście w pozostałych placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod adresami:
Miasto Kod Ulica Telefon Godziny otwarcia
Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Gdańsku 80-844 ul. Podwale Staromiejskie 69

(58) 321 86 75  (umowy dobrowolne),

(58) 321 85 71 (opieka zdrowotna
w krajach UE/EFTA oraz informacje dot. kart EKUZ),

(58) 321 86 26 (skargi i wnioski, informacje dot. ZIP).
8:00-15:45 Pn-Pt
Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Gdyni 81-304 ul. Śląska 53 (58) 321-85-65 8:00-15:45 Pn-Pt
Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Chojnicach 89-600 ul. Leśna 10 - Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza (58) 321 85 70
(52) 396 73 08
8:00-15:45 Pn-Pt
Delegatura POW NFZ w Słupsku 76-200 ul. Poniatowskiego 4

(58) 321 85 40 (informacja ogólna oraz dot. ZIP),
(58) 321 85 45,
(58) 321 85 46 (informacja dot. EKUZ)
(58) 32 18 540 ,
(58) 32 18 535,
(58) 32 18 533 (informacja dot. ZPO)
(58) 321 85 41 (sanatoria)

8:00-15:45 Pn-Pt

W wymienionych punktach ubezpieczeni mogą:

 • uzyskać informacje związane z ojęciem obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
 • otrzymać informacje gdzie się leczyć;
 • złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i ją otrzymać,
 • złożyć wniosek o wydanie danych dostępowych do systemu Zintegrowany Informator Pacjenta oraz je otrzymać,
 • uzyskać potwierdzenie zleceń na środki pomocnicze i otrzymać karty zaopatrzenia comiesięcznego (tj. pieluchomajtki, zestawy infuzyjne do pomp insulinowych, cewniki urologiczne, worki stomijne itp.);
 • złożyć skargę lub wniosek;
 • w punktach w Gdańsku i Chojnicach oraz delegaturze w Słupsku podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
 • w Delegaturze POW NFZ w Słupsku można uzyskać potwierdzenie zleceń w środki pomocnicze i otrzymać karty zaopatrzenia comiesięcznego (tj. pieluchomajtki, zestawy infuzyjne do pomp insulinowych, cewniki urologiczne, worki stomijne itp.), oraz potwierdzić zlecenie na pozostałe wyroby medyczne.