Dla
pacjenta

EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Karta jest ważna przez 12 miesięcy od daty wydania.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne.

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że leczysz się zgodnie z zasadami systemu danego kraju.

Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje EKUZ.

UWAGA!

 1. Jeżeli planują Państwo wyjazd w ciągu najbliższych 30 dni zalecamy zgłosić się z wnioskiem osobiście do oddziału lub jednej z placówek.
 2. Prosimy o przesyłanie wniosku tylko na jeden adres e-mail: ekuz@nfz-gdansk.pl. Przesłanie go na więcej niż jeden adres może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania ze względu na dublowanie wniosków i jednocześnie sztuczne zwiększenie ich ilości w systemie informatycznym POW NFZ.
 3. W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla wszystkich  członków rodziny prosimy o wysyłanie ich w jednym pliku, w jednej wiadomości e-mail.
 4. Prosimy o dołączanie skanu tylko pierwszej strony wniosku (bez stron z informacjami).
 5. W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla osób, które ukończyły 18 lat, prosimy o dołączanie skanu aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.
 6. W przypadku odbioru osobistego EKUZ, bardzo prosimy o umieszczenie tej informacji także w treści lub tytule e-maila. 

WAŻNE!!! Informujemy, że w związku ze stale rosnącą liczbą wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego średni czas rozpatrzenia wniosku złożonego korespondencyjnie (poczta, faks, mail lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP) wynosi kilkanaście dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia wniosku do Funduszu.

Wyrobienie karty EKUZ z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli uniknąć wakacyjnych kolejek.
Zapraszamy do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Podwale Staromiejskie 69 lub jednej z placówek.

Wypełnij wniosek:

Pobyt czasowy (także wyjazd turystyczny):

Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy:

Wniosek możesz:

 • zeskanować i wysłać mailem na adres: ekuz@nfz-gdansk.pl
 • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
 • wysłać faksem do oddziału na numer: 58/321 85 51;
 • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z placówek;
 • przesłać pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie faksem lub pocztą elektroniczną tylko pierwszej strony wniosku.

UWAGA! Każde dziecko zgłoszone do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Dane kontaktowe POW NFZ

Odbierz kartę

 • Osobiście w oddziale lub w jednej z placówek.
 • Na poczcie, jeśli  w punkcie 3 wniosku „Sposób odbioru karty”  zaznaczysz pole: „przesłać pocztą na adres”.
 • Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek:

upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej (DOC)

wniosek można również pobrać na stronie Centrali NFZ (DOC,PDF)

data publikacji: 3 lipca 2017 r.