Dla
pacjenta

Jak uzyskać dostęp do ZIP?

  • W tym celu należy wypełnić na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl  wniosek o dostęp do swoich danych, a następnie zgłosić się do najbliższego Oddziału NFZ mając przy sobie dokument tożsamości wymieniony we wniosku. Wypełniony wniosek rejestrowy będzie czekał  do dnia osobistego odbioru loginu i hasła,

lub

LOGIN i HASŁO można uzyskać w KAŻDYM ODDZIALE NFZ, w całej Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Żeby w pełni skorzystać z systemu ZIP  po odebraniu danych dostępowych w oddziale NFZ należy uruchomić w swoim domowym komputerze stronę zip.nfz.gov.pl i wybrać opcję „Zaloguj się”, a następnie zgodnie z opisem na ekranie wpisać login i hasło odebrane w NFZ.

Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła otrzymanego  z NFZ na własne hasło. Należy je zapamiętać lub przechowywać  w bezpiecznym miejscu. Hasło użytkownika musi być odpowiednio złożone, a więc zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Stosowne wskazówki znaleźć można w instrukcji ekranowej. Przy wpisywaniu danych dostępowych należy dochować należytej staranności, bowiem konto użytkownika po 5 błędnych próbach logowania zostanie czasowo zablokowane.

Hasło do systemu ZIP wygasa co 30 dni  i po upływie tego okresu użytkownik zostanie przez system poinformowany o konieczności zmiany hasła celem dalszego korzystania z ZIP.

data publikacji: 25 lipca 2013 r.   aktualizacja: 8 stycznia 2018 r.