Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty AOTMiT od 01.01.2018 r.

Komunikat AOTMiT w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy

12-03-2018 12:14:24

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje o wystąpieniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizują świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne (SZP), leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (SZP-C), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby nowotworowe.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/ od 8 marca 2018 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 12 marca 2018 r.

  Wszystkie aktualności