Dla
świadczeniodawcy

Protesty i odwołania w roku 2016

Protesty i odwołania w roku 2016

 

Odwołania

*Decyzje są publikowane zgodnie z Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1290)

Kod konkursu Nazwa Świadczeniodawcy Data wydania decyzji Decyzja* w sprawie odwołania Data zamieszczenia decyzji
11-16-000025/PSY/04/1/04.1740.007.02/01 Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych "Teen Challenge" Broczyna
Broczyna 11
77-203 Dretyń

02.09.2016

PDF

05.09.2016