Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne PDT

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny (PDT) na rok 2014.

 

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

SZP - leczenie szpitalne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1413).

data aktualizacji: 3 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,  (Dz. U. z 2012 poz. 1520).

data aktualizacji: 16 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,  (Dz. U. z 2014 poz. 1441).

data aktualizacji: 12 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1442).

data aktualizacji: 12 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 03.09.2015 r. poz. 1301)

data aktualizacji: 7 września 2015 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.855)

data aktualizacji: 17 czerwca 2016 r.

treść rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2016.936)

data publikacji: 30 czerwca 2016 r.

treść rozporządzenia
  • zarządzenie nr 65/2015/DSM Prezesa NFZ
  • załączniki do zarządzenia nr 65/2015/DSM Prezesa NFZ