Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne POZ

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2016.
 

Do pobrania pliki w formatach:

 • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
 • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
 • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
 • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

POZ - podstawowa opieka zdrowotna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowa opieka zdrowotna (Dz. U. z 2013 poz. 1248).

data aktualizacji: 29 października 2013 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 poz. 1440).

data aktualizacji: 15 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 poz. 1914).

data aktualizacji: 31 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 86)

data aktualizacji: 28 czerwca 2016 r.

treść rozporządzenia
 • Zarządzenie nr 122/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 122/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 124/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 124/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • zarządzenie nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ