Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne PRO

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne na rok 2016.

Do pobrania pliki w formatach:

 • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
 • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
 • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
 • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

PRO - profilaktyczne programy zdrowotne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1505)

data aktualizacji: 12 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1743).

data aktualizacji: 24 października 2016 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1825).

data aktualizacji: 14 listopada 2016 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1885).

data aktualizacji: 24 listopada 2016 r.

treść rozporządzenia

 

 • Zarządzenie nr 84/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 84/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 67/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 67/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 67/2016/DSOZ Prezesa NFZ