Dla
świadczeniodawcy

Materiały Informacyjne PSY

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na rok 2016.
 

Do pobrania pliki w formatach:

 • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
 • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
 • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
 • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 poz. 1610).

data publikacj: 23 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. (Dz. U. z 2013 poz. 1386).

data aktualizacji: 26 listopada 2013 r.

treść rozporządzenia

 

 

 • Zarządzenie nr 70/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 70/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 70/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 56/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 62/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 62/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 98/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 98/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 48/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 48/2016/DSOZ Prezesa NFZPrezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 56/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 56/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 94/2013/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 94/2013/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 78/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 78/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ