Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne SPO

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2016, publikowanych na stronie wraz z późniejszymi zmianami.

Do pobrania pliki w formatach:

 • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
 • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
 • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
 • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. (Dz. U. z 2013 poz. 1480).

data publikacji: 10 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. (Dz. U. z 2014 poz. 960).

data publikacji: 22 lipca 2014 r.

treść rozporządzenia

 

 • zarządzenie nr 69/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 69/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • zarządzenie nr 60/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 60/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załaczniki do zarządzenia nr 60/2016/DSOZ Prezesa NFZ