Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne SZP

Materiały informacyjne na temat warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne na rok 2016.

 

Do pobrania pliki w formatach:

 • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
 • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
 • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
 • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

 Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

SZP - leczenie szpitalne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1413).

data aktualizacji: 3 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,  (Dz. U. z 2012 poz. 1520).

data aktualizacji: 16 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,  (Dz. U. z 2014 poz. 1441).

data aktualizacji: 12 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 03.09.2015 r. poz. 1301)

data aktualizacji: 7 września 2015 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.855)

data aktualizacji: 17 czerwca 2016 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1442).

data aktualizacji: 12 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

data publikacji: 30 czerwca 2016 r.

treść rozporządzenia

 

 • Zarządzenie nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 69/2016/DSM Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 69/2016/DSM Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 69/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • zarządzenie nr 115/2016/DSM Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 115/2016/DSM Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 117/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 117/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 118/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 118/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 110/2015/BP Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 110/2015/BP Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 23/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załącznik do zarządzenia nr 23/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 41/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załącznik do zarządzenia nr 41/2016/DSOZ - uzasadnienie
 • Zarządzenie nr 38/2016/DSM Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 38/2016/DSM Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 46/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 46/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 48/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 48/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 55/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 55/2016/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 81/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 81/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 23/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 23/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 4/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 4/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 1/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 88/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 88/2014/DSOZ Prezesa
 • Zarządzenie nr 96/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 96/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 97/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 1/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 1/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 2/2015/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 2/2015/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 4/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 4/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 21/2015/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 21/2015/DGL Prezesa NFZ
 • zarządzenie nr 27/2015/DSM Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 27/2015/DSM Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 34/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 48/2015/DGL Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 48/2015/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 47/2015/DSM Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 47/2015/DSM Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 61/2015/DSOZ rezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ