Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne UZD

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenictwo uzdrowiskowe, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2016.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

 Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

UZD - Lecznictwo uzdrowiskowe

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2027; tekst wprowadzony Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego).

data aktualizacji: 4 grudnia 2015 r.

treść rozporządzenia (plik PDF)
  • Zarządzenie nr 63/2016/DSOZ Prezesa NFZ
  • załączniki do zarządzenia nr 63/2016/DSOZ Prezesa NFZ
  • załaczniki do zarządzenia nr 63/2016/DSOZ Prezesa NFZ