Dla
świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące postępowań

Przesunięcie terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA

13-07-2017 09:35:18

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza opublikowanych w dniu: 29.06.2017 r., oznaczonymi niżej wymienionymi kodami:

 1. 11-17-000610/REH/05/1/05.2300.022.02/01
 2. 11-17-000611/REH/05/1/05.2300.021.02/01
 3. 11-17-000612/REH/05/1/05.4308.300.02/01
 4. 11-17-000613/REH/05/1/05.2300.023.02/01
 5. 11-17-000614/REH/05/1/05.2300.026.02/01
 6. 11-17-000615/REH/05/1/05.2300.022.02/01
 7. 11-17-000616/REH/05/1/05.4308.300.02/01
 8. 11-17-000617/REH/05/1/05.4308.300.02/01
 9. 11-17-000618/REH/05/1/05.4306.300.02/01
 10. 11-17-000619/REH/05/1/05.4300.309.02/01
 11. 11-17-000620/REH/05/1/05.2300.023.02/01
 12. 11-17-000621/REH/05/1/05.4308.300.02/01
 13. 11-17-000622/REH/05/1/05.4300.300.02/01
 14. 11-17-000623/REH/05/1/05.4306.300.02/01
 15. 11-17-000624/REH/05/1/05.4306.300.02/01
 16. 11-17-000625/REH/05/1/05.4308.300.02/01
 17. 11-17-000626/REH/05/1/05.2300.021.02/01
 18. 11-17-000627/REH/05/1/05.2300.023.02/01
 19. 11-17-000628/REH/05/1/05.4306.300.02/01
 20. 11-17-000629/REH/05/1/05.2300.021.02/01
 21. 11-17-000630/REH/05/1/05.4300.309.02/01
 22. 11-17-000631/REH/05/1/05.4308.300.02/01
 23. 11-17-000632/REH/05/1/05.4300.300.02/01
 24. 11-17-000633/REH/05/1/05.4300.300.02/01
 25. 11-17-000634/REH/05/1/05.2300.021.02/01
 26. 11-17-000635/REH/05/1/05.2300.021.02/01
 27. 11-17-000636/REH/05/1/05.4308.300.02/01
 28. 11-17-000637/REH/05/1/05.2300.022.02/01
 29. 11-17-000638/REH/05/1/05.4306.300.02/01
 30. 11-17-000639/REH/05/1/05.2300.023.02/01
 31. 11-17-000640/REH/05/1/05.2300.022.02/01

zmianie ulega:

 • termin składania ofert – z dnia 13.07.2017 r. na dzień 17.07.2017 r.
 • termin otwarcia ofert – z dnia 18.07.2017 r. na dzień 20.07.2017 r.

Inne postanowienia w treści ogłoszenia wyżej wskazanych postępowań nie ulegają zmianie.

podpisał: Z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych POW NFZ

data publikacji: 13 lipca 2017 r.

  Wszystkie aktualności