Dla
świadczeniodawcy

Protesty i odwołania w roku 2017

Protesty i odwołania w roku 2017

Odwołania

*Decyzje są publikowane są zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.)

Kod postępowania Nazwa Świadczeniodawcy Data wydania decyzji Decyzja* w sprawie odwołania Data zamieszczenia decyzji
11-17-000267/PRO/10/1/10.4450.159.02/01

Gameta Gdynia Centrum Zdrowia  Sp. z o.o.
ul. Hieronima Derdowskiego 7
81-369 Gdynia

12.06.2017 PDF 14.06.2017
11-17-000269/PRO/10/1/10.7940.158.02/01

Geneva Trust Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Franciszka Schuberta 104, 80-172 Gdańsk
09.06.2017 PDF 12.06.2017
11-17-000263/PRO/10/1/10.0000.157.02/01

Geneva Trust Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Franciszka Schuberta 104, 80-172 Gdańsk

09.06.2017 PDF 12.06.2017
11-17-000128/SPO/14/1/14.2140.026.04/01 HELP HOMECARE Sp. z o.o., ul. Jasielska 10, 60-741 Poznań 06.06.2017 PDF 08.06.2017
11-17-000118/SPO/14/1/14.2141.026.04/01 HELP HOMECARE Sp. z o.o., ul. Jasielska 10, 60-741 Poznań 06.06.2017 PDF 08.06.2017
11-17-000099/OPH/15/1/15.2180.027.02/01 Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów
05.06.2017 PDF 07.06.2017
11-17-000135/SPO/14/1/14.2140.026.04/01 Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna, ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew 29.05.2017 PDF 31.05.2017
11-17-000128/SPO/14/1/14.2140.026.04/01 HELP HOMECARE Sp. z o.o., ul. Jasielska 10, 60-741 Poznań 12.05.2017 PDF 15.05.2017
11-17-000118/SPO/14/1/14.2141.026.04/01 HELP HOMECARE Sp. z o.o., ul. Jasielska 10, 60-741 Poznań 12.05.2017 PDF 15.05.2017
11-17-000099/OPH/15/1/15.2180.027.02/01 Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów 12.05.2017 PDF 15.05.2017
11-17-000072/OPH/15/1/15.2180.027.02/01

REHABILITACJA Spółka Jawna Z. Nowak, J. Żyśko - Andrelczyk, B. Maciejewska,
ul. Henryka Sienkiewicza 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański

11.05.2017

PDF

15.05.2017

 

 Protesty

Kod konkursu Data złoż. protestu Ogłoszenie o złożeniu protestu Data rozstrz. protestu Ogłoszenie o rozstrz. protestu Data zamieszczenia (złoż./rozstrz.)
11-17-000389/STM/07/1/07.0000.213.02/01 11.07.2017 PDF 12.07.2017 PDF 11.07.2017/
12.07.2017
11-17-000269/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 24.05.2017 PDF 24.05.2017 PDF 24.05.2017/
24.05.2017
11-17-000263/PRO/10/1/10.0000.157.02/01 24.05.2017 PDF 24.05.2017 PDF 24.05.2017/
24.05.2017
11-17-000307/STM/07/1/07.0000.214.02/01 24.05.2017 PDF 31.05.2017 PDF

24.05.2017/
31.05.2017

11-17-000311/STM/07/1/07.0000.213.02/01 24.05.2017 PDF 31.05.2017 PDF 24.05.2017/
31.05.2017
11-17-000329/STM/07/1/07.0000.218.02/01 24.05.2017 PDF 31.05.2017 PDF 24.05.2017/
31.05.2017
11-17-000331/STM/07/1/07.0000.220.02/01 24.05.2017 PDF 31.05.2017 PDF 24.05.2017/
31.05.2017
11-17-000336/STM/07/1/07.0000.218.02/01 24.05.2017 PDF 31.05.2017 PDF 24.05.2017/
31.05.2017