Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne AOS

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na rok 2017.
 

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

AOS, ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 357) treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1413).

data aktualizacji: 3 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1442).

data aktualizacji: 12 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1244).

data aktualizacji: 28 czerwca 2017 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1766).

data aktualizacji: 25 września 2017 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1505)

data aktualizacji: 12 grudnia 2013 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1495)

data aktualizacji: 1 października 2015 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1743).

data aktualizacji: 24 października 2016 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1825).

data aktualizacji: 14 listopada 2016 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1885).

data aktualizacji: 24 listopada 2016 r.

treść rozporządzenia

Zarządzenie Nr 38/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

data aktualizacji: 30 maja 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 62/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

data aktualizacji: 26 lipca 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)
  • Zarządzenie nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ
  • załączniki do zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ
  • Zarządzenie nr 67/2016/DSOZ Prezesa NFZ
  • załączniki do zarządzenia nr 67/2016/DSOZ Prezesa NFZ