Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne OPH

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2017.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

OPH - opieka paliatywna i hospicyjna

Zarządzenie nr 108/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

data publikacji: 27 października 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 107/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

data publikacji: 27 października 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 83/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

data publikacji: 11 września 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 116/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

data publikacji: 20 stycznia 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 20 stycznia 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 54/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajuopieka paliatywna i hospicyjna

data publikacji: 20 stycznia 2017r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. (Dz. U. z 2017 r. poz. 236) plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1347).

data publikacji: 20 stycznia 2017 r.

plik PDF