Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne PDT

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny (PDT) na rok 2017.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

PDT - pomoc doraźna i transport sanitarny

Zarządzenie nr. 65/2016/DSM Prezesa NFZ z 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny.

data publikacji: 21 marca 2017 r

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.694)

data publikacji: 21 marca 2017 r

plik PDF