Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne PRO

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne na rok 2017.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

PRO - profilaktyczne programy zdrowotne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2016 poz.1885)

data publikacji: 21 marca 2017 r

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2016 poz.1825).

data publikacji: 22 marca 2017 r

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r . w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2013 poz. 1505, tekst jednolity Dz.U. 2016,poz.1743 – obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych z późn.zm)

data publikacji: 21 marca 2017 r

plik PDF

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 106/2016/DSM z 17 października 2016 r.
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających
z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 21 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 89/2016/DSOZ z 5 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 21 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.

data publikacji: 21 marca 2017 r.

ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 67/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach profilaktyczne programy zdrowotne z późn. zm.

data publikacji: 21 marca 2017 r

ZIP (plik PDF, doc, xls)