Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne REH

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia rehabilitacja lecznicza, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2017.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2016, poz. 2162).

REH - rehabilitacja lecznicza

Zarządzenie Nr 118/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

data aktualizacji: 1 grudnia 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 38/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

data aktualizacji: 30 maja 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)
Zarządzenie nr 49/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)
Zarządzenie nr 33/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 4/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci ze śpiączką

data publikacji: 30 stycznia 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 130/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci ze śpiączką

data publikacji: 30 stycznia 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2017.946.ZM)

data publikacji: 17 maja 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2016, poz. 2162).

data publikacji: 30 stycznia 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2016.1825.ZM).

data publikacji: 22 marca 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2013, poz. 1522).

data publikacji: 30 stycznia 2017r.

pliki PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1743).

data publikacji: 30 stycznia 2017 r.

plik PDF