Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne SOK

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie na rok 2017.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zarządzenie nr 106/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie oraz w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

data publikacji: 19 października 2017 r

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie nr 92/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

data publikacji: 28 września 2017 r

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie nr 77/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

data publikacji: 30 sierpnia 2017 r

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 66/2017/DSOZ z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

data publikacji: 4 sierpnia 2017 r

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 58/2017/DSOZ z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

data publikacji: 26 lipca 2017 r

ZIP (plik PDF, doc, xls)
Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 35/2017/DSOZ z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 125/2016/DSOZ z  22 grudnia 2016 r. W sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

data publikacji: 21 marca 2017 r

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 106/2016/DSM z 17 października 2016 r.
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających
z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 21 marca 2017 r

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 102/2016/DSOZ z 30 września 2016 r. W sprawie ustalenia współczynników korygujących

data publikacji: 21 marca 2017 r

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 89/2016/DSOZ z 5 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 21 marca 2017 r

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 79/2016/DSOZ z 28 lipca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 21 marca 2017 r

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 73/2016/DSOZ z  30 czerwca 2016 r. 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

data publikacji: 21 marca 2017 r

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2017.237)

data publikacji: 21 marca 2017 r

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.2016.2164).

data publikacji: 21 marca 2017 r

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2016 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.2016.357).

data publikacji: 21 marca 2017 r

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.918).

data publikacji: 21 marca 2017 r

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.855).

data publikacji: 21 marca 2017 r

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.694).

data publikacji: 21 marca 2017 r

plik PDF