Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne SZP

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2017.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

SZP - leczenie szpitalne

Zarządzenie Nr 109/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 30 paźdzniernika 2017 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie Nr 102/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

data aktualizacji: 5 paźdzniernika 2017 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie Nr 99/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

data aktualizacji: 3 paźdzniernika 2017 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie Nr 97/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 3 paźdzniernika 2017 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie Nr 96/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

data aktualizacji: 3 paźdzniernika 2017 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie Nr 93/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. uchylające zarządzenie Nr 102/2016/DSOZ w sprawie ustalenia współczynników korygujących.

data aktualizacji: 3 paźdzniernika 2017 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie Nr 81/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 30 sierpnia 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 79/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

data aktualizacji: 1 września 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 78/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 30 sierpnia 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 73/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

data aktualizacji: 23 sierpnia 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 69/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 11 sierpnia 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 68/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.

data aktualizacji: 8 sierpnia 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 61/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

data aktualizacji: 26 lipca 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 57/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

data aktualizacji: 26 lipca 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 38/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

data aktualizacji: 30 maja 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 32/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

data publikacji: 26 maja 2017r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 1/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

data publikacji: 31 stycznia 2017r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 129/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2016 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

data publikacji: 31 stycznia 2017r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 117/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

data publikacji: 31 stycznia 2017r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

data publikacji: 31 stycznia 2017r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 118/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

data publikacji: 31 stycznia 2017r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 117/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

data publikacji: 31 stycznia 2017r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 115/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

data publikacji: 31 stycznia 2017r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 102/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia współczynników korygujących.

data publikacji: 31 stycznia 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.

data publikacji: 31 stycznia 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 69/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

data publikacji: 31 stycznia 2017 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

data publikacji: 31 stycznia 2017r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie nr 58/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

data publikacji: 29 czerwca 2016 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2016. poz.1868)

data publikacji: 20 kwietnia 2017 r.

plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017, poz. 1565).

data publikacji: 24 sierpnia 2017 r.

plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017, poz. 1270).

data publikacji: 28 czerwca 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2016, poz. 918).

data publikacji: 1 luty 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2016, poz. 855).

data publikacji: 1 luty 2017 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2016, poz. 694).

data publikacji: 31 stycznia 2017 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.2015. poz. 178)

data publikacji: 20 kwietnia 2017 r.

plik PDF